PLAN SZACOWANIA POTRZEB

Zauważmy, że plan szacowania potrzeb wyrasta w zasadzie z omówionych wyżej 1 modeli uczniowskich zadań-wymagań. Dopiero po 20-30 latach pojawił się wdojrzałej postaci dzięki temu, że jego sporządzenie stało się warunkiem otrzymania pomocy 1 od rządu federalnego i zszedł na dół, na szczebel lokalny, by na koniec trafić do prac programowych. Korzystając z modelu uczniowskich zadań, skupiamy uwagę na uczniu, sporządzając zaś szacunek potrzeb, myślimy jeszcze o czymś: o potrzebach pedagogów, szkół, rodziców, społeczności. Chodzi o to, żeby sprecyzować ideały pe­dagogiczne i cele danego okręgu szkolnego, a szacując potrzeby można – jak uważa- jąfunkcyjni pracownicy administracji szkolnej – poprawić pracę szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *