PIĘTNOWANY ZAWÓD

  1. Moraliści chrześcijańscy nieznużenie piętnowali ten zawód. Jeszcze w 1784 ksiądz wzdragał się w Warszawie przed pochowaniem aktorki w poświęconej ziemi, tak że król musiał wkroczyć w tę sprawę. Jest więc faktem wymownym, że w tym samym okresie grało się na PI. Krasińskich utwory tak wykwintnego magnata, jak Adam Czartoryski — pisanie sztuk, choćby przez zawodowy zespół wy­konywanych, nie uchybiało nikomu. Sztuki Czartoryskiego są zresztą późnym prze­jawem twórczości magnackiej. U progu lat osiem­dziesiątych repertuar też stał się już w przytłaczają­cej mierze domeną twórczości zarobkowej. Tan­tiem nie było, sztukę kupowano za jednorazowe honorarium. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *