PIERWSZE OPRACOWANIE ZASAD

W przeciwieństwie do E. i G. Maccia Mauritz Johnson twierdził, że programiści najpierw powinni opracować zasady tworzenia programów, a dopiero potem skiero­wać energię na konstruowanie teorii. Utrzymywał, że to, co robiono do tej pory w sprawie teorii programu, dotyczyło planów działania, więc przenosiło uwagę na kreowanie programów. Jak wskazuje , Johnson odróżniał plan progra­mu od procesu kreowania programu; plan miał być rezultatem kreowania. Rozróż­niał też program, proces dydaktyczny i postępowanie nauczyciela. Chociaż progra­miści mogą nie zgadzać się z jego definicją programu jako zamierzonego uporząd­kowanego zbioru wyników uczenia się, to może im się przydać rozróżnienie teore­tyzowania o programie jako planie i teoretyzowania o środkach, dzięki którym plan powstaje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *