PERSPEKTYWY TEORETYCZNE

I teoretycy, i praktycy zgodzą się, że program jest zjawiskiem złożonym. Teoria programu więc, choć ważna, rozwija się wolno. Hilda Taba zauważyła, że „każde przedsięwzięcie tak skomplikowane jak konstruowanie programu wymaga jakiejś ramy teoretycznej albo pojęciowej, która myśleniu nadałaby kierunek”. George Posner dowodzi, że „dzięki perspektywie teoretycznej możemy kontemplować i po­strzegać krajobraz pedagogiczny na określone sposoby”. Jeśli programiści mają tworzyć programy przydatne dla uczniów, muszą pogłębić znajomość aspektów te­oretycznych programu.W toku dziejów ludzkość dzieliła i klasyfikowała swoje doświadczenia na kate­gorie, dzięki którym mogła objąć nagromadzone mnóstwo danych i manipulować nimi. Tak powstały dyscypliny naukowe, dziedziny, gałęzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *