OTWORZENIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Jego teoria opierała się na założeniu, że rozwój człowieka i rozwój ludzkości przechodzi przez podobne stadia. Wykazywał związki między szkołą a społeczeństwem oraz różnymi elemen­tami doświadczeń i edukacji ucznia.Dewey namawiał pedagogów, by wiązali treść programów z doświadczeniem ludzkości w ujęciu, jakie potrzebne jest dziecku, i by pamiętali, że dziecko przeży­wa wiedzę dzięki działaniu. Koncepcja omawianego programu ze- środkowanego na doświadczaniu wspiera się na teorii Deweya. Sam Dewey w swo­jej eksperymentalnej szkole podstawowej w Chicago starał się odtworzyć życie społeczne w jego współczesnym kształcie. Wykonując prace podobne do tych, jakie kiedyś wykonywali zwykli ludzie, dzieci uczyły się, jak ludzkość przekształcała swoje środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *