OPISYWANIE

Termin „teoria” pochodzi z języka greckiego, w którym znaczył „stan czuwania umysłu”, rodzaj „bezpośredniego oglądania prawdy”. Teoria objaśnia rzeczywi­stość, czyni ludzi świadomymi świata i stosunków międzyludzkich. Zazwyczaj mówi się o czterech funkcjach teorii: opisywaniu, przewidywaniu, wyjaśnianiu, kierowaniu działaniem. Choć wśród autorytetów nie ma zgody, która funkcja jest najważniejsza, to wszystkie uważa się za ważne i wzajemnie powiązane.Opisywanie to narracyjna klasyfikacja wiedzy z jakiegoś zakresu. Mówi strukturze, którą można się posłużyć w celu zweryfikowania danej interpretacji. ‚Organizuje więc i zbiera wiedzę. Teoria mówi nam, że w grę wchodzą określone zmienne powiązane w określony sposób lub że pozostają w związkach z innymi zmiennymi. Nie mówi natomiast, dlaczego są to zmienne istotne i dlaczego są tak powiązane. Zgodnie z tą funkcją teoria zdaje sprawę ze zdarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *