OPERA I BALET ŻYJĄCE WŁASNYM ŻYCIEM

Dopiero po powstaniu listopadowym zespół wokalny całkowicie się wy­odrębnił, już niezależny wtedy od dramatycz- ‚ nego. Odtąd opera i balet żyły swym własnym życiem. Na czele baletu stał baletmistrz, któremu podlegał osobny dyrygent, soliści, corps de ballet, personel pomocniczy i szkoła baletowa. Kierownictwo spra­wowali tutaj kolejno: Maurice Pion, Filip Taglioni, Roman Turczynowicz. Podobna organizacja obo­wiązywała w operze, którą kierował pierwszy dy­rygent.  W pierwszym dziesięcioleciu po powstaniu zajmował to stanowisko Kurpiński. Z późniejszych zasługują na uwagę: Jan Quattrini i Stanisław Moniuszko. W podniesieniu zawodowych kwalifi­kacji orkiestry, śpiewaków i tancerzy ludzie ci poło­żyli ogromne zasługi, niezależnie od tego, skąd do Warszawy przybyli. Znakomitym fachowcem był również główny dekorator warszawski Antonio Sacchetti, zatrudniony stale w latach 1835-68.Na stanowisku drugiego dekoratora pracował Józef Hilary Głowacki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *