ODNIESIENIE SIĘ PUBLICZNOŚCI

W rzeczywistości sprawa komplikowała się, ponieważ różne odłamy publiczności różnie się do niej odnosiły. Im niżej w hierarchii społecznej, tym większa podatność na oddziaływanie nowych wpływów. Im wyżej — tym większy opór. Tak wygląda schemat, w którym występowały dodatkowe komplikacje. Ogromny udział w rewolucji estetycznej miały kraje, których rządy zawładnęły wielkimi połaciami Polski, mia­nowicie Austria i Prusy, co z jednej strony ułatwiało penetrację nowości, ale z drugiej czyniło je kwestią delikatniejszą niż gdzie indziej. Podtrzymywanie związków z resztą Europy stało się też odtąd zadaniem bardzo trudnym, trudniejszym niż przedtem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *