NIEROZŁĄCZNE TERMINY

Na przykład Saylor twierdzi, że „oba terminy są prawie tak nierozłączne, jak imiona Romeo i Julia. Bez programu nie ma mowy o efektywnym procesie dydaktycznym, a bez procesu dydaktycznego program znaczy niewiele”. Definicja proce­su dydaktycznego powiada, że stanowi on realizację programu.Peter 01iva uważa, że program z procesem dydaktycznym powiązany jest cyklicz­nie: następują po sobie, a jeden wpływa na drugi. Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to program szkolny staje się programem działania, napisanym planem, pełniącym rolę przewodnika. Kiedy program wprowadza się do praktyki, plan ożywia proces dydaktyczny, w trakcie którego przy użyciu rozmaitych dydaktycznych rozwiązań na­stępuje realizacja zawartości programu. Program-plan jest statyczny, proces dydaktyczny-akt jest dynamiczny i ewoluuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *