NIEKORZYSTNE DLA ROZWOJU

Niekorzystne dla rozwoju męskiej identyfikacji warunki domowe bywają dodatkowo pogłębiane przez szkołę. Patricia Sexton przedstawiła kontrowersyjne dane dowodzące, że szkoły są in­stytucjami sfeminizowanymi, dyskryminującymi płeć męską i rujnującymi męską tożsamość. Z danych tych wynika, że prawie trzy czwarte uczniów „z problemami” to chłopcy, a ponieważ nauczyciele skłonni są nie promować trudnych uczniów, dwie trzecie uczniów z niepowodzeniami stanowią chłopcy. Znacznie więcej chłop­ców niż dziewcząt opuszcza przedwcześnie szkołę, wchodzi na drogę przestępstwa, zapada na choroby psychiczne i podejmuje próby samobójcze. Chłopcy – dobrzy uczniowie są często otyli i niezdarni, zwłaszcza w szkole podstawowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *