NASTĘPOWANIE SZYBKICH ZMIAN

O  kierunku zmian można by mówić na przykładzie przyrostu liczby ludności, postępu naukowego, komunikacji, transportu. Wszystko to ma znaczenie globalne i wpływa na jakość życia. Pedagogom, zwłaszcza programistom, przypada obowiązek redukowania luki kulturowej; powinni planować programy przystające do rzeczywistości lat dzie­więćdziesiątych, nie zaś siedemdziesiątych, spóźnione o dwadzieścia lat, czyli tyle, ile zwykle wynosi opóźnienie szkoły w stosunku do społeczeństwa. Z faktu nastę­powania szybkich zmian i potrzeby odległej perspektywy w planowaniu pracy dzi­siejszych szkół rodzą się ważne pytania: jakiego rodzaju polityką kieruje się społe­czeństwo? jakie powinny być ogólnonarodowe ideały edukacyjne? co to znaczy „żyć dobrze” i co w tej sprawie może zrobić szkoła? jak szkoła może zmniejszyć przepaść między bogatymi a biednymi? jak szkoły mają przygotowywać uczniów do jutrzejszego świata, skoro wiedza nauczycieli starzeje się tak prędko?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *