NAJCIEKAWSZY POJEDYNEK RODZAJU

Najciekawszy po­jedynek tego rodzaju: Mieszczki modne Bogusław­skiego (wyst. w 1780) i Burmistrz poznaftski Baudouina. (Przerobiony z Alkada z Zalamei Calderoha wyst. w 1782.) Największe powodzenie zyskała opera komiczna w trzech odmianach. Pierwsza, nazwana w bada­niach operą wiejską, miała i muzykę, i libretta powstałe w Polsce, a zajmowała się najczęściej przygodami chłopów, upominając się przy okazji o ich prawo do lepszego losu. (Punkt wyjścia: Nędza uszczęśliwionaMacieja Kamieńskiego z li­brettem Bohomolca w przeróbce Bogusławskiego, 1778.) Drugą utworzyły opery francuskie, w których libretta adaptowano do polskich stosunków. W trzeciej wreszcie muzyka była włoska, a libretta jedynie tłumaczone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *