MUZYKA KOMPONOWANA DO TEATRU

Trwalszy wpływ uzyskały wydarzenia, które zaszły na Litwie, gdzie Stanisław Moniuszko — dokładnie w tym samym czasie — zaczął kompo­nować muzykę na użytek miejscowych teatrów. W ciągu następnych dziesięcioleci wystawiono w Wilnie i w Mińsku ponad 10 sztuk z muzyką Moniuszki. Jeszcze inne stosunki panowały na południu. W Krakowie, który po powstaniu listopadowym jeszcze przez lat piętnaście zostawał wolnym mia­stem, polskie władze obdarzyły antrepryzę skro­mną subwencją i powiększyły budynek adaptując go do nowych potrzeb. Tak powstał gmach znany obecnie jako Teatr Stary (otw. 1843). We Lwowie wystąpił w roli mecenasa podolski hrabia, Stanisław Skarbek, który z własnych funduszów zbudował zupełnie nowy gmach (otw. 1842, na widowni ponad 1400 miejsc) i ufundował subwencję dla teatru; pomimo groźnej, niemieckiej konkurencji polski zespół miał odtąd i tu zapewniony byt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *