MORALNOŚĆ A PROCESY POZNAWCZE

Pedagodzy egzystencjalni, na przykład Maxine Greene i Van Cleve Morris, uważają że moralność nie wiąże się z procesami poznawczymi, bliska jest nato­miast wrażliwości, uczuciowości, otwartości na innych i świadomości estetycznej. Człowiek jest wolny, ale jego wolność jest w istocie sprawą wewnętrzną połączoną z przerażającym obowiązkiem wyboru. Wolność, odpowiedzialność, wybór, świa­domość – we wszystkim tym widzimy osądy moralne, odniesienia do norm społecz­nych i osobistych przekonań.Phenix, zwolennik poznawczego podejścia do programu, także utrzymuje, że na rozwój moralny składają się normy społeczne połączone z osobistymi wybora­mi. Znaczące moralnie działanie opiera się na wcześniejszym założeniu obowiąz­ku zrobienia czegoś, samookreślenia i wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *