MODELE LINGWISTYCZNE I FIZYCZNE

Modele lingwistyczne pomagają organizować myślenie, gdyż ułatwiają opisy­wanie, kategoryzowanie i ujmowanie w pojęcia wiedzy i doświadczenia. Według Herberta Kliebarda modele i teorie, tak jak język, służą przetwarzaniu myśli, tyle że w obrębie dyscypliny naukowej. Modele lingwistyczne są potężnym narzędziem dla myśli, dzięki któremu to, co złożone i zagadkowe, staje się czymś bardziej znanym i zrozumiałym.Modele lingwistyczne składają się z pojęć werbalnych i abstrakcyjnych Korzy­stamy z nich na co dzień w toku zwyczajnych rozmów. Podobnie nauczyciele posłu­gują się metodami słownymi, gdy kierują uczeniem się, zwłaszcza w sferze po­znawczej.Zdarzyć się może, że modele lingwistyczne okażą się zbyt skomplikowane, by łatwo można było je zrozumieć, łatwe do zrozumienia są nato­miast modele fizyczne (robocze).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *