MIEJSCE CZŁOWIEKA W SPOŁECZEŃSTWIE

Według teorii krytycznej miejsce człowieka w społeczeństwie nie jest obecnie sprawą wolnego wyboru, ale zależy od tego, co robią elity ekonomiczne, kontrolu­jące opartą na konkurencji gospodarkę. System kapitalistyczny zniewala ludzi, którzy ubiegają się o nie mające znaczenia świadectwa szkolne, które w końcu wy­dają się im ważniejsze od mądrości. Uczniom bardziej zależy na zdawaniu egzami­nów niż na zdobywaniu wiedzy. Przedstawiciele teorii krytycznej chcieliby, żeby ich teoria dała sposobność tworzenia programów, które uwolnią uczniów od opisa­nej tu formy egzystencji. Głównym celem jest zdobycie przez uczniów pełnej świa­domości samych siebie i głębokie zrozumienie, że trzeba zmienić społeczeństwo po to, by wolne były i jednostki, i zbiorowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *