LOSY ANTREPRYZY WARSZAWSKIEJ

Tuż po kapitulacji ostatnich polskich oddziałów, a jesz­cze przed końcem roku znalazł się we Lwowie, gdzie prócz miejscowych aktorów, występujących już od dłuższego czasu, zastał licznych zbiegów z Teatru Narodowego. W pocz. 1795 zaczął swoją działalność nowo sformowany przez niego zespół polski i występował pod kierunkiem Bogusław­skiego nieprzerwanie do 1799 roku. Był to w grun­cie rzeczy Teatr Narodowy na wygnaniu.W Warszawie odtwarzano tymczasem miejscową antrepryzę. W 1796 wzięli ją w ręce Truskolascy.  Po śmierci Tomasza (1797) antreprenerem była wdowa, Agnieszka, posiadająca koncesję wydaną przez władze Prus Południowych.W 1799 Bogusławski wrócił do Warszawy, wcielił do swego zespołu Truskolaską, z jej aktorami, i odtąd był antreprenerem warszawskim do 1814 roku. (Tzw. trzecia dyrekcja warszawska Bogusław­skiego.) 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *