KWESTIONOWANIE AUTORYTETÓW

  1. Fakt, że istotnie wziął udział w tej przebudowie, nie­wątpliwie wzmógł jego żywotność i dał mu nawet pewien prestiż, rodzaj moralnego zaopatrzenia na czas niewoli. Nasuwało się jednak pytanie, czy będzie mógł pełnić dawne funkcje po 1795. Zaraz za tym pytaniem szło następne. Samo ‚utworzenie Teatru Narodowego w 1765 włączyło go w krąg francuskiego Klasycyzmu, wówczas dominującego na całym kontynencie. Pod tym względem sytuacja zmieniała się od schyłku wieku, w miarę jak powstawała koncepcja teatru lepiej dostosowana do wrażliwości XIX stulecia. Po okresie wielkiej pewności, jaką dali Europie Oświe­ceni, nadciągała wielka niepewność. Kwestiono­wano autorytety i pewniki. W Polsce pobitej i ucie­miężonej ten prąd buntowniczy, kulminujący w ro­mantyzmie, musiał, zdawałoby się, znaleźć natu­ralnego sprzymierzeńca. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *