KRYTERIA KLASYFIKACJI WIEDZY

Hany Broudy wymienia cztery kryteria klasyfikowania wiedzy: 1) według ter­minologii i pojęć służących do przedstawiania idei abstrakcyjnych; 2) według sieci uznanych za prawdziwe faktów, uogólnień i reguł; 3) według właściwych sobie me­tod badań; 4) według reguł oceniania dowodów. Phenix i Schwab uważają że wiedza zorganizowna jest w dyscypliny, które charakteryzyją się własnymi metoda­mi badania i wytwarzania wiedzy. Tym samym zorganizowana w dyscypliny wiedza nigdy nie ma końca. Dla tej dwójki badaczy dyscypliny naukowe dowodzą swojej wartości zdolnością do produkowania nowej wiedzy przy zastosowaniu metod ba­dawczych, reguł dowodzenia i weryfikowania. Klasyfikacja wiedzy nigdy nie jest ostateczna. Zmienia się z upływem czasu i w zależności od warunków społecznych. Konieczne są zatem ciągłe modyfikacje materiału nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *