KROK WSTECZ

Jest to krok wstecz w stosunku do teorii naukowej, który oznacza odstąpienie od opisu i przepisu, ale jest krokiem do przodu, gdy chodzi o gromadzenie informacji, które mogą się przy­dać praktykom. W tym sensie teoretyzowanie w dziedzinie nadzoru podobne jest do teoretyzowania w dziedzinie programu.W dziedzienie nadzoru występują relacje między jednostką a jednostką czyli między nauczycielem a kierownikiem. Tego rodzaju relacjami zajmuje się teoria pola zgodności (consensual domaiń) Noreen Garman, w zgodzie z którą Morris Co- gan zgłosił klasyczną interpretację „nadzoru klinicznego”, obejmującego pięć eta­pów: rozmowa wstępna, hospitacja, analiza i interpretacja hospitacji, rozmowa koń­cowa, krytyczne rozpatrzenie czterech wcześniejszych etapów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *