KONSEKWENCJE ODCZUWANIA TEATRU

Nad tym widowiskiem unosi się jednak w Romantyzmie zawsze jakieś inne, doskonalsze, nieodłączne od ówczesnego odczuwania teatru, chociaż obecne tylko w myślach, w ludzkiej wyobraźni. Polska należy do krajów, w których konsekwencje tego były najpoważniejsze. Teatr polski przetrwał klęskę powstania i działał nadal. Nie był już jednak od 1831 jedynym przejawem kultury teatral­nej, gdyż jednocześnie znakomici poeci tworzyli swój teatr, jak by powiedział Słowacki, „napo­wietrzny”, w długiej serii dramatów, do r. 1845 już w większości napisanych i nawet wydrukowa­nych, a najeżonych takimi trudnościami — gdy brać pod uwagę ówczesne okoliczności — że nie­możliwe stało się ich natychmiastowe wykonanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *