KAŻDY ZE SKŁADNIKÓW

Choć model ten nie jest jeszcze teorią to przynajmniej unaocznia związki między nauczaniem, uczeniem się, procesem dydaktycznym i programem. Każdy z tych składników można jako system rozpatrywać oddzielnie, w realiach szkoły jednak stykają się, by wyłonić szczegółowe subsystemy. Nadal jednak nie mamy odpowie­dzi na pytanie, jaka jest natura i zakres pojęcia programu. Model zresztą uprościł rzeczywistość praktyki kreowania i realizowania programu.Pedagodzy nadal wierzą, że z teorii wynikają hipotezy, które można zweryfiko­wać w świecie konkretów, że pomoże im ona opisać, a nawet objaśniać rzeczywi­stość pedagogiczną i że wskaże, co robić. Niektórzy teoretycy programu sądzą że teorię należy wyprowadzać na drodze analizy będących w użyciu programów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *