JĘZYK PEDAGOGÓW

Huebner dowodzi, że pedagodzy posługują się językiem, który zachęca do kontrolo­wania uczniów, nie zaś do wyzwolenia ich.Zupełnie niedawno Henry Giroux namawiał do posługiwania się językiem pe­dagogicznym, który wciągnie uczniów do odnalezienia siebie w kulturze i doświad­czenia sygnałów płynących z innych kultur. I on jest zdania, żeby odejść od języka racjonalnej logiczności, od wiary, że obejmuje on wszystkich i wszystko, a zamiast tego posługiwać się językiem, który uwzględnia to, co osobiste i niepewne, bierze pod uwagę stronę emocjonalną i etyczną.Kliebard mówi pedagogom, że ich perspektywy mogłyby się poszerzyć, gdyby odstąpili od metafor, które usztywniają ich myślenie, na rzecz innych. Ze względu na to, że w podejściu do programu dominuje orientacja technologiczna, powszech­nie używa się metafory fabryki i produkcji. Lepiej byłoby sięgnąć po metafory skła­niające do zrewidowania poglądów na szkołę i program, na przykład po stosowaną przez rekonstrukcjonistów metaforę kultury jako kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *