ISTOTNE W POSTĘPOWANIU

Chociaż w postępowaniu istot­nym moralnie da się wyróżnić wiedzę człowieka, to wątpliwe jest, czy potra­filibyśmy ująć ją w przedmiot nauczania i nauczyć. Dla takiego postępowania waż­niejsze są prawa i zwyczaje społeczne. Przyjęte społeczne normy nie zawsze mu­szą być właściwe i dobre, zawsze jednak zawierają wiele dobrze sprawdzonej mą­drości moralnej.Phenix opisuje pięć zakresów tradycji moralnej, w których odbijają się założe­nia, na jakich opiera się społeczeństwo, a których naucza się po to, żeby kierowały postępowaniem: 1) prawa człowieka, z których wynikają określone warunki, w ja­kich żyć powinni ludzie, na przykład prawo do niezawisłego sądu, wolność słowa i wyznania; 2) stosunki rodzinne oraz treść ról kobiety i mężczyzny; 3) stosunki społeczne wewnątrz i między klasami, grupami etnicznymi, rasowymi i wyznanio­wymi; 4) stosunki ekonomiczne – prawa własności, podział dóbr i usług; 5) stosun­ki polityczne – władza i prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *