INSTRUMENT INTERPRETACJI

Teoria służy jako in­strument interpretowania, krytyki i scalania poznanych praw, przekształcania ich tak, by pasowały do danych nie znanych w chwili ich formułowania oraz jako prze­wodniczka w pogoni za nowymi odkryciami i szerszymi uogólnieniami. Richard Snow twierdzi, że „teoria jest z istoty konstruktem symbolicznym, którego zadaniem jest połączyć systematycznymi związkami fakty i prawa”. Teoria składa się ze zbioru elementów; mogą to być fakty, pojęcia, niektóre zmienne i zna­czące związki między nimi.W klasycznej rozprawie o programie Joseph Schwab napisał, że wciąż nie ma­my teorii programu, a starając się ją opracować, nie gospodarujemy czasem mą­drze. Teorii programu jest już jednak wiele, a przy rozpatrywaniu programów, kre­owaniu i wdrażaniu dają się zauważyć określone podejścia teoretyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *