IDENTYFIKACJA Z ROLĄ

Kiedy chłopiec przestanie identyfikować się z matką uczy się stopniowo identyfikować z kulturo­wo określoną rolą mężczyzny. Dochodzi do niej głównie dzięki negatywnym napo­mnieniom w rodzaju „nie bądź babą!”, z których nie wynika, co należy robić. Dziewczęta uczą się identyfikacji z rolą taką po prostu, jaką widzą częściowo naśladując, a częściowo dzięki temu, że matka nagradza i wzmacnia określone za­chowania. Chłopcom właściwa identyfikacja z rolą męską przychodzi trudniej, ze względu na okresową nieobecność męskiego modelu w domu. Coraz częściej, szczególnie w niektórych środowiskach może to być nieobecność trwała. Dziew­częta przyjmują metodę uczenia się roli, polegająca na osobistym związku i identy­fikacji z matką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *