FUNKCJE TEORII

Teoria filozoficzna i humanistyczna jest w dużym stopniu normatywna (oparta na wartościach) i z reguły wskazuje, co powinno, a co nie powinno być zrobione lub stać się elementem jakiegoś działania. Dla teorii takich ważne jest stopienie w jed­ność elementów emocjonalnych i fizycznych z intelektualnymi. Mówią one o logice i drogach poznania, łączą idee z działaniem. Dla programistów teorie tego rodzaju stanowią wytyczną do czego dążyć, a czego unikać w trakcie prac programowych, co powinno znaleźć się w programach, a co nie. Pedagog mógłby spytać, po co nam w ogóle teoria? Jak wspomniano wyżej, ce­lem nauki jest zrozumienie badanych zjawisk. Zapewne łatwo przyjąć tę myśl, gdy mówi się o teorii. Nawet filozofom potrzebna jest teoria, żeby zadać pytanie, czym jest wiedza, rzeczywistość i co jest wartościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *