FASCYNACJA TYM TEATREM

Poeci byli tym teatrem zafascynowani i współpracowali z nim na wielu polach, czasem wtedy, kiedy byśmy się tego najmniej spodziewali; Teofil Gautier np. wywarł znaczny wpływ na rozwój francuskiego baletu. Teatr pociągał ich może naj­bardziej przez swoją egzystencjalną dwuznaczność. Zdaje się jednak, że z tych samych przyczyn i z tą samą siłą ich od siebie odpychał. Poeci romantyczni chodzą do teatru, przeżywają przedstawienie bardzo intensywnie, ale nigdy nie są z widowisk swojego czasu zupełnie zadowoleni. Cenią aktorów i dekoracje, nawet maszynerię teatralną tamtego czasu, lecz nie chcą uznać ówczes­nej praktyki, która nadal rozróżnia gatunki, jedne środki wyrazu stosuje tylko w tragedii, inne wy­łącznie w operze lub w balecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *