DZIEDZINY WIEDZY

Ta klasyfikacja służyła do­brze pn:ez jakiś czas. Była wyraźna, prosta i łatwa do zrozumienia, nie wyróżniała żadnej dziedziny jako ważniejszej.Phemix klasyfikuje wiedzę według sześciu wzorców – „zakresów znaczenio­wych”: 1) symboliczny – języki, matematyka, symbole niewerbalne wyrażające uczucia, opinie i myśli; 2) empiryczny – nauki ścisłe, biologia, psychologia, nauki społeczne; 3) estetyczny – muzyka, sztuki wizualne i ruchu, literatura; 4) synoe- tyczny – wiedza osobista i samoświadomość; 5) etyczny – wiedza moralna i prawo; synoptyczny (scalający) – historia, religia, filozofia. Idealny program, zdaniem Phenixa, zapewnia głębokie zrozumienie i doskonałe opanowanie jednego zakresu; człowiek powinien wybrać dla swojej energii ten kie­runek (zakres), który przyniesie mu maksymalny efekt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *