DUŻO PRAC I PUBLIKACJI

Ze wszystkich rekonceptualistów najwięcej słychać o Pinarze, jednak to Jame­sowi Macdonaldowi przypisuje się zasługę wprowadzenia terminu „rekonceptualista”. Dowodził on, że programiści zanadto dbająw swej pracy o racjonalność i logi­kę kosztem zupełnego zaniedbania estetyki programu. Powinni więc dokonać re- konceptualizacji, czyli zmienić nastawienie, i podążać w swoich pracach w nowym kierunku, a zaprzestać produkcji przepisów efektywnej realizacji programów prze­znaczonych na użytek praktyków.Wszyscy rekonceptualiści dużo prac i publikacji poświęcają wyzwoleniu. Ci z nich, którzy ciążą do egzystencjalizmu i fenomenologii, twierdzą że wyzwolenie bierze swój początek od samego człowieka. Obaj wspomniani autorzy zalecają me­todę samoanalizy, za pomocą której uczeń może badać swoje własne reakcje na to, co niesie życie, a więc i na sytuacje pedagogiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *