DRAMAT ROMANTYCZNY

Dramat romantyczny był szansą potskiego teatru, przede wszystkim ze względu na swój format. Mamy tu przypuszczalnie jeden z tych rzadkich tworów poezji, które się pojawiają, gdy już jest możliwa dojrzałość, bo ludzie już odkry­wają tragizm życia, a jeszcze nie zatraciła się spon­taniczność towarzysząca nagłemu przebudzeniu żywotności. Znamy taki moment z historii wielu krajów. Wiemy, że może także-w rozwoju teatru otworzyć nową epokę, gdy staje się on dla poetów z jakichś przyczyn niezastąpiony, a towarzyszy temu dobra wola mecenatu, wielkoduszność widowni, inteli­gencja aktorów. Stąd też w Polsce od chwili, w której ukazały się dramaty Mickiewicza, Sło­wackiego, Krasińskiego, podstawowym w roz­woju teatru stało się pytanie, czy i kiedy sięgnie po te utwory.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *