DOMINUJĄCY TYP OSOBOWOŚCI

Oczywiście, członkowie danego społeczeństwa mają wiele wspólnego: rozkład posiłków, ubiór, sposób wychowywania, jednożeństwo lub wie- lożeństwo, praca samowystarczalna albo uczestniczenie w społecznym podziale pracy, wiara w jednego Boga lub politeizm. Dzięki takim wspólnym doświadcze­niom różnice indywidualne tracą na ostrości, a ludzie zachowują się w podobny sposób. Według Benedict normy społeczne regulują stosunki między ludźmi i wy­twarzają dominujący typ osobowości, to jest takie postawy, przekonania i wzorce zachowania, jakie podziela większość członków społeczeństwa. W swoich bada­niach nad typem osobowości dominującym w społeczeństwie amerykańskim Mar- garet Mead zwróciła uwagę na powszechne przekonanie, że Ameryka to kraj nieo­graniczonych możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *