DLA WIĘKSZOŚCI Z NAS

Muszą być one właściwie skanalizowane, gdyż „formująpostawy, dążenia i cele”’. Od pedagogów, zwłaszcza odpowiedzialnych za treść nauczania, zależy, jaki dobrać materiał i czynności ucznia (Dewey nazywa to doświadczeniami), żeby wspomóc rozwój psychiczny i społeczny jednostki oraz doskonalić społeczeństwo, a jakich unikać, gdyż wiodą na manowce.Dla większości z nas oświata to tyle, co kształcenie szkolne. Tymczasem nawet społeczeństwo, w którym nie istnieje instytucja szkoły, edukuje swą młodzież po­przez wychowanie w rodzinie, rytuały i inne formy przysposobienia do życia doro­słego. W nowoczesnych industrialnych społeczeństwach szkolnictwo odgrywa główną rolę pośród wszystkich form edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *