DEFINIOWANIE TERMINÓW

Terminy wskazują co należy zaobserwować. Odnoszą się do pojęć, służą jako zmienne, między którymi zachodzą te empiryczne zależności, jakich będziemy po­szukiwać. Pojęcia dzielimy na nominalne i operacyjne. Definiując pierwsze, przed­stawiamy atrybuty pojęcia (lub terminu). Definiując drugie — kontekst, w którym posługujemy się pojęciem. Niektórych pojęć jednak nie da się zdefiniować ani tak, ani tak. One właśnie stanowią podstawowy element teorii i jako pierwotne przyjmu­je je konstruktor teorii. W matematyce takimi pojęciami jest punkt albo prosta. De­finiując je, trudno odwołać się do innych pojęć. W pedagogice używamy terminów pierwotnych w rodzaju odczuwanej potrzeby albo doświadczenia. Trudno nie po­sługiwać się terminami pierwotnymi, trzeba jednak robić to najrzadziej, jak tylko można.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *