CHWIEJNY ŻYWOT ZESPOŁU

Warto dodać, że szlacheckiego pochodzenia był także Truskolaski, posiadający jeszcze — w przeciwieństwie do Owsińskiego i Bo­gusławskiego — prawo do skrawka dziedzicznej wsi, kiedy wstępował do teatru. Dwunastoosobowy w 1774, w chwili otwarcia nowego gmachu zespół polski liczył 20 osób. (1 ta liczba, z różnymi wahaniami, utrzymała się potem aż do upadku Rzeczypospolitej.)W dziesięcioleciu 1774-85 wiódł ciągle dość chwiejny żywot; żaden antreprener nie mógł się wtedy utrzymać dłużej jak dwa sezony. Bogu­sławski, najzręczniejszy z nich, objął kierownictwo w 1783, ale też musiał się poddać i wyjechał z War­szawy w pocz. 1785. Każdy wstrząs wywoływał dezercję i rozprzężenie w zespole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *