CAŁY POLSKI REPERTUAR

  1. Dopiero wtedy afisz wędrował do drukarni. Do­chodziło więc do formalnych plebiscytów. Niemal cały repertuar polski składał się z prze­kładów lub adaptacji, stosowanych nawet wobec najsławniejszych utworów. Świętoszek Moliera roz­grywał się w Warszawie, w czasach I rozbioru. Mieszczanin szlachcicem — w Dubnie, na Woły­niu. Większość widzów nie znała oryginalnych wersji tych sztuk, a w każdym razie niewiele o nie dbała. W adaptacjach oceniano przede wszystkim ich aktualność i siłę komiczną. Król dodawał do tego. kryterium językowe, faworyzował autorów o wyższych aspiracjach, cenił wiersz, od 1775 rozbrzmiewający coraz częściej za sprawą takich pisarzy, jak Kazimierz Sapieha, Trembecki, Wy­bicki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *